Важни съобщения от 2016 г.

06.10.2016 Националният съвет Ви уведомява, че Методологичните указания за представяните документи за оценка на ефикасността, безопасността и фармакоикономическите показатели на лекарствени продукти при кандидатстване за включване в Позитивен лекарствен списък са допълнени с изисквания, касаещи лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование. С информацията можете да се запознаете ТУК.


02.09.2016 г. Националният съвет Ви уведомява, че с актуализацията на публичните регистри от 02.09.2016 г. се въвежда отделно обособено приложение, неразделна част от Приложение № 1 на ПЛС в ексел формат, в което са публикувани лекарствените продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с ниво на заплащане 100 % (виж тук) . При следващите актуализации на публичните регистри публикуването ще продължи да се поддържа в този вид.
В поддържаните електронни формати на публичните регистри това приложение не е достъпно. Поддържа се само в ексел формат като неразделна част от публичния регистър на Приложение № 1 „ Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване“.


20.04.2016.

Уважаеми заявители,

На 27.04.2016 г. в зала 14, ет. 11 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти-София, бул.“Акад. Ив. Гешов“ 15 организира провеждането на демонстрация на достъпа на потребителите до уеб портала за заявяване на електронни административни услуги чрез квалифициран електронен подпис. За участие можете да заявите Вашето присъствие на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., най-късно до 25.04.2016 г. Поради ограничения капацитет на заседателната зала, ще бъдат определени конкретни часове за провеждане на демонстрацията, за което ще бъдете предварително уведомени на посочен от Вас имейл.


03.02.2016 В меню „Нормативни актове“, рубрика „ Българско законодателство“ – „Тарифи“ е публикувана обнародваната в „Държавен вестник“ бр.9 от 2 февруари 2016 г. Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В чл. 28, ал. 16 е приета такса в размер на 800 лв. за оценка на документацията за поддържане на реимбурсния статус на включен в Позитивния лекарствен списък лекарствен продукт. С информацията можете да се запознаете ТУК.


20.01.2016 Националният съвет Ви уведомява, че от 03.01.2016г. на страницата на Министерство на здравеопазването на Румъния няма достъп до Националния каталог на цените на лекарствените продукти в хуманната медицина. След тази датата не е налична информация за цените в Румъния и в европейската база данни EURIPID. НСЦРЛП на свое редовно заседание от 14.01.2016г. взе решение временно да се преустанови проверката на цените към тези източници в Румъния по декларации с дата след 03.01.2016 г. Да се използва информация от сайта на Здравноосигурителната каса на Румъния и то за продукти, за които може да се изчисли цена на производител. Достъп до реимбурсните листи на Румъния е налична на сайта http://www.cnas.ro.


11.01.2016 - Националният съвет Ви уведомява, че при подаване на заявления за поддържане на реимбурсен статус е необходимо да се посочва дали има данни от проведени в Република България или в чужбина постмаркетингови и/или неконвенционални изпитвания за лекарствения продукт, съгласно ЗЛПХМ.

06.01.2016 - Във връзка с въвеждането на Административно информационна система (АИС) в НСЦРЛП от 01.01.2016 г. и извършване на регистрация на документи с Уникален регистров номер, съгласно Закона за електронно управление, НСЦРЛП прекратява поддържането на „Справка по заявления“ на интернет страницата на Националния съвет. Уведомяваме Ви, че след стартирането на уеб-портала на електронните административни услуги, всеки заявител ще има възможност да проверява електронно статуса на всяко подадено заявление.