Достъп до Обществена Информация

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до преписки по административни производства на НСЦРЛП.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на НСЦРЛП, както и форматите, в които е достъпна

Заявление за достъп

Заплащане на информацията

Профил на НСЦРЛП в електронния Портал за отворени данни на Република България

Наименование, адрес на електронната поща, телефон и работно време на Центъра за административно обслужване, който отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г (pdf формат)

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г (pdf формат)

Информация за плащанията през СЕБРА