12.11.2019 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти получи отличие за най-добър европейски обществен проект

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти получи отличие в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EIPA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019). Проектът „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ бе отличен като най-добра практика в категорията „Европейски/Национален проект“.

На 4 ноември 2019 г. отличените проекти за най-добра практика в публичния сектор бяха наградени на тържествена церемония на високо равнище, която се проведе в Кметството на гр. Маастрихт, под патронажа на заместник-кметицата на гр. Маастрихт - г-жа Вивиян Хейнен, която връчи наградите на отличените институции, съвместно с проф. д-р Марга Прьол, генерален директор на Европейския институт по публична администрация (EIPA).

EPSA2019 има за цел да отличи проектите на публичните администрации, които показват как публичният сектор ефективно реагира на основните предизвикателства в предоставянето на обществени услуги и разработване на политики за посрещане на все по-сложните и трудни за решаване въпроси, пред които е изправен публичният сектор в Европа.

1   2