08.09.2021 Признание за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

нцпр.jpg

Националният съвет бе удостоен със сертификат „Ефективен CAF потребител“  по време на организираната „Конференция за споделяне на добри практики“, която се проведе на 03.09.2021 г. във Федерация на научно-техническите съюзи, град София.

Признанието идва след високата оценка на независим външен оценител-експерт от CAF ресурсен център за внедряване на системата за управление на качеството CAF в НСЦРЛП.

Моделът CAF е създаден като европейско ръководство за добро управление и високи постижения в организациите от публичния сектор. Най-новата версия на модела CAF 2020 обръща специално внимание на важни аспекти на съвременната публична администрация като дигитализацията, гъвкавостта, устойчивостта, разнообразието и иновациите, сътрудничеството с гражданското общество. Крайната цел на CAF 2020 е да допринася за „добро управление”, реформи в публичната администрация и по-качествени услуги за гражданите и бизнеса. CAF като цялостен инструмент за качество се основава на 8-те принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато подобрение, които са в същността на модела.