Наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства

Наредбите за приемане на фармако-терапевтични ръководства се приемат на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и се обнародват в “Държавен вестник“.

 

Наредба № 2 от 7 септември 2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кардиология, обн. в ДВ, бр. 80 от 19.09.2023 г.

Притурка към ДВ, бр. 80 от 19.09.2023


Наредба № 1 от 20 април 2023 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по трансплантология, обн. в ДВ, бр. 39 от 02.05.2023 г.

Притурка към "Държавен вестник", бр. 39 от 2.05.2023


НАРЕДБА № 1 от 1 декември 2022 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология (ДВ, бр. 100 от 2022 г.)

Притурка към "Държавен вестник", бр. 100 от 01.12.2022 г.


НАРЕДБА № 6 от 23 юли 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания, обн. в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 71 от 11.08.2020 г.


НАРЕДБА № 5 от 2 юли 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия, обн. в ДВ, бр. 66 от 24.07.2020 г. 

Притурка към "Държавен вестник", брой 66 от 24.07.2020 г.


НАРЕДБА № 4 от 2 април 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия – детска кардиология, обн. в ДВ, бр. 40 от 05.05.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 40 от 05.05.2020 г.


НАРЕДБА № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания, обн. в ДВ, брой 30 от 31.03.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 30 от 31.03.2020 г.


НАРЕДБА № 2 от 23 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания, обн. в ДВ, брой 11 от 07.02.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 11 от 07.02.2020 г.


НАРЕДБА № 1 от 16 януари 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия, обн. в ДВ, брой 8 от 28.01.2020 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 8 от 28.01.2020 г.


НАРЕДБА № 18 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания, обн. в ДВ, брой 99 от 17.12.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 99 от 17.12.2019 г.


НАРЕДБА № 17 от 5 декември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания, обн. в ДВ, брой 99 от 17.12.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 99 от 17.12.2019 г.


НАРЕДБА № 16 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната, обн. в ДВ, брой 95 от 03.12.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 95 от 03.12.2019 г.


НАРЕДБА № 15 от 21 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания, обн. в ДВ, брой 95 от 03.12.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 95 от 03.12.2019 г.


НАРЕДБА № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология, обн. в ДВ, брой 94 от 29.11.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 94 от 29.11.2019 г.


 НАРЕДБА № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа, обн. в ДВ, брой 91 от 19.11.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 91 от 19.11.2019 г.


Наредба №12 от 24.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология, обн. в ДВ, брой 85 от 08.11.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 85 от 29.10.2019 г.


Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология, обн. в ДВ, брой 85 от 29.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 85 от 29.10.2019 г.


Наредба № 10 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология, обн. в ДВ, брой 84 от 25.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 84 от 25.10.2019 г.


Наредба № 9 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти, обн. в ДВ, брой 84 от 25.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 84 от 25.10.2019 г.


Наредба № 8 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести, обн. в ДВ, брой 84 от 25.10.2019 г. 

Притурка към "Държавен вестник", брой 84 от 25.10.2019 г.


НАРЕДБА № 7 от 3 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, обн. в ДВ, брой 83 от 22.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 83 от 22.10.2019 г.


Наредба № 6 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология, обн. в ДВ, брой 80 от 11.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 80 от 11.10.2019 г.


Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести, обн. в ДВ, брой 80 от 11.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 80 от 11.10.2019 г.


Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение, обн. в ДВ, брой 79 от 8.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 79 от 8.10.2019 г.


Наредба № 3 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология, обн. в ДВ, брой 79 от 8.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 79 от 8.10.2019 г.


Наредба №2 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести, обн. в ДВ, брой 78 от 4.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 78 от 4.10.2019 г.


Наредба №1 от 12 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина, обн. в ДВ, брой 78 от 4.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 78 от 4.10.2019 г.