Наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства

Наредбите за приемане на фармако-терапевтични ръководства се приемат на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и се обнародват в “Държавен вестник“.

 

Наредба №12 от 24.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология, обн. в ДВ, брой 85 от 08.11.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 85 от 29.10.2019 г.


Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология, обн. в ДВ, брой 85 от 29.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 85 от 29.10.2019 г.


Наредба № 10 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология, обн. в ДВ, брой 84 от 25.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 84 от 25.10.2019 г.


Наредба № 9 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти, обн. в ДВ, брой 84 от 25.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 84 от 25.10.2019 г.


Наредба № 8 от 10 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести, обн. в ДВ, брой 84 от 25.10.2019 г. 

Притурка към "Държавен вестник", брой 84 от 25.10.2019 г.


НАРЕДБА № 7 от 3 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания, обн. в ДВ, брой 83 от 22.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 83 от 22.10.2019 г.


Наредба № 6 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология, обн. в ДВ, брой 80 от 11.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 80 от 11.10.2019 г.


Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести, обн. в ДВ, брой 80 от 11.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 80 от 11.10.2019 г.


Наредба № 4 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение, обн. в ДВ, брой 79 от 8.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 79 от 8.10.2019 г.


Наредба № 3 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология, обн. в ДВ, брой 79 от 8.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 79 от 8.10.2019 г.


Наредба №2 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести, обн. в ДВ, брой 78 от 4.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 78 от 4.10.2019 г.


Наредба №1 от 12 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина, обн. в ДВ, брой 78 от 4.10.2019 г.

Притурка към "Държавен вестник", брой 78 от 4.10.2019 г.