Новини

27.11.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.12.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


10.11.2023 Нова функционалност на мобилното приложение.

Националният съвет актуализира мобилното приложение (MedicinePrice) за достъп до данни за цените на лекарствените продукти. Добавена е нова функционалност - при търсене на лекарствен продукт по търговско наименование е създадена възможност от резултата да се търсят други лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование (INN). Тази функционалност е налична за операционни системи Android и iOS.

Инструкции за работа с новата функционалност можете да намерите ТУК.


24.10.2023 Статия „Адекватна ефективност на рибоциклиб плюс летрозол или фулвестрант при пациенти с напреднал или метастатичен рак на гърдата с положителен хормонален рецептор, отрицателен за човешкия епидермален растежен фактор 2 рак на гърдата, лекувани в рутинната българска клинична практика“ от авторски колектив, с участието на НСЦРЛП в списание „Biotechnology & Biotechnological Equipment“


24.10.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.11.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


04.10.2023 Националният съвет Ви уведомява, че считано от 8:00 ч. на 7 октомври 2023 г. до 8:00 ч. на 9 октомври 2023 г. достъпът до електронните публични регистри и заявяването на електронни административни услуги ще бъдат ограничени, поради извършване на технически надстройки на сървърни конфигурации.


20.09.2023 Днес в Националния съвет беше проведена работна среща между проф. Илко Гетов, дф - заместник-министър на здравеопазването, д-р Десислава Велковска - директор на дирекция "Лекарствена политика" в Министерство на здравеопазването и новия състав на НСЦРЛП. На срещата бяха обсъдени съвместни институционални теми и бъдещи нормативни промени.


20.09.2023 На 18 септември в Атина, Гърция, се проведе международно събитие на тема: „От теория към практика: Прилагане на регламента на ЕС за оценка на здравните технологии“, организирана в партньорство с: Министерството на здравеопазването на Гърция, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, България, Министерство на здравеопазването, Република Кипър и Национална агенция по лекарствата и медицинските изделия, Румъния. На събитието присъстваха ключови заинтересовани страни - лекари, пациенти и пациентски организации, преподаватели от научните среди и представители на индустрията. Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се включи в панелната дискусия на тема „Национални перспективи – очаквания, възможности и предизвикателства“, където заедно с представители на държавите-съорганизатори обсъдиха подготовката на националните системи и предстоящите предизвикателства за успешното прилагане на Регламента на ЕС за оценка на здравните технологии.


19.09.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


31.08.2023 – С решение № 581 от 31.08.2023 г. на Министерския съвет е освободена чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска като председател на НСЦРЛП и на нейно място е избрана доц. д-р Силвия Терезова. За член на НСЦРЛП е избран доц. д-р Любомир Бакаливанов.


28.08.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


26.07.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


18.07.2023 До всички заинтересовани страни: Предстоящо международно събитие на тема: „От теория към практика: Прилагане на регламента на ЕС за оценка на здравните технологии“
Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" при Европейската комисия и Групата на ръководителите на агенциите за ОЗТ (HAG), съвместно с националните агенции за ОЗТ на ДЧ ще организират в ДЧ от ЕС поредица от регионални информационни събития през 2023 г. и 2024 г., които ще са посветени на прилагането на Регламента на Европейския съюз за оценка на здравните технологии (ОЗТ).

На 18 септември 2023 г. от 9:00 до 12:30 ч. в Атина, Гърция ще се проведе второто от общо 7 информационни събития.
На едно място ще присъстват представители на ключови заинтересовани страни от Гърция, България, Кипър и Румъния.
Работен език на събитието е английски.
Събитието ще се проведе в хибриден вариант като всеки заинтересован може да се регистрира тук https://health.ec.europa.eu/events/theory-practice-implementing-eu-health-technology-assessment-regulation-2023-09-18_en и да участва он-лайн.

Събитието се организира в партньорство с:
Министерството на здравеопазването на Гърция
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, България
Министерство на здравеопазването, Република Кипър
Национална агенция по лекарствата и медицинските изделия, Румъния“


13.07.2023 Представители на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, заедно с представители на Министерството на здравеопазването, взеха участие в Международен семинар относно рамките за оценка на дигиталните здравни технологии, проведен от National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Великобритания, на 10 юли, понеделник, 2023 г. в сградата на NICE в Лондон. В семинара участваха още делегации от Полша и от Словакия. Участието на представителите от България е по покана на Емилия Печева, научно аташе в Британското посолство в София, като отговаря за България и Румъния, и част от Мрежата за наука и иновации на Великобритания. Емилия Печева заедно с Malgorzata Kielminska, научното аташе в Британското посолство във Варшава, Полша, са организатори на събитието.

На семинара лектори от NICE разгледаха процесът на разработване и актуализиране на рамка за стандарти за доказателства при дигиталните здравни технологии, както и използването на данни от реалната практика с цел вземане на решения, основани на доказателства. Ръководството има за цел да помогне оценителите и заплащащатите институции да вземат информирани решения, и да подпомогне компаниите с необходимата информация за това какви доказателства следва да се представят. Представена беше и платформа, която събира на едно място информация за изкуствен интелект и дигитални технологии. Платформата е съвместен проект между регулаторните, оценяващите и заплащащите институции, които работят в тази сфера.

30.06.2023 Участие на Националния съвет в XV-та Международна Научна Конференция „Е-управление и Е-комуникации“, в рамките на „Дни на науката-2023 на ТУ-София“. Националният съвет, представен от г-жа Галина Стоева – главен секретар на НСЦРЛП и г-н Георги Сивчев – експерт по информационни технологии, взеха участие в XV Международна научна конференция на тема: „Е-управление и е-комуникации“, в рамките на „Дни на науката-2023 на ТУ-София“, с участието на г-жа Валентина Танева - съветник по образование, наука и иновации на президента на Република България и проф. дн инж. И. Кралов - ректор на Технически университет-София. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти представи доклад на тема: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЕБ-УСЛУГИ ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

23.06.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

31.05.2023 г. Националният съвет за трета поредна година (2021, 2022, 2023 г.) предостави Анализ на събраната и обработена статистически информация (с натрупване) за периода от 01 април 2018 г. до 31 декември 2022 г. за Приложение 1 на ПЛС относно лекарствени продукти, заплащани за домашно лечение и за периода от 01 юли 2018 г. до 31 декември 2022 г. за Приложение 2 на ПЛС, относно лекарствените продукти, приложими при лечението на злокачествените заболявания, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги. Анализите се предоставят в изпълнение на нормативното задължение на основание чл. 31б, ал. 6 от Наредбата, въз основа на който Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса могат да правят предложение за целите на ефективното разходване на публични средства. Въведен е за пръв път в Доклада, предоставен през 2023 г. нов метод за анализ на данните, вследствие на натрупаната база данни от началото на дейността. Извършено е допълнително приравняване на характеристиките на реалната популация към тези от клиничното проучване чрез използването на Iterative Proportional Fitting (IPF) алгоритъм. Този метод е използван за лекарствените продукти, при които е налична достатъчно голяма кохорта от пациенти в данните от реалната практика.

22.05.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

На 9 май 2023 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти проведе в Българската академия на науките Научно-приложна конференция с основни аспекти: „Въведение в процеса по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2282 за Оценка на здравните технологии. Готовност за имплементиране и стратегически насоки. Проследяване на ефекта от терапията на иновативни лекарствени продукти. Методология и достижения“. В конференцията участие взеха представители на държавни органи, неправителствени организации, пациентски организации и фармацевтичната индустрия.
 По повод провеждане на събитието постъпиха поздравителни адреси от д-р Асен Меджидиев - министър на здравеопазването, акад. Лъчезар Трайков, дмн – ректор на МУ-София, от Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българска генерична фармацевтична асоциация и HTA.bg Evidence Matters.


На 26 април 2023 г. Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, представен от г-жа Галина Стоева-главен секретар, съвместно с Изпълнителна агенция по лекарствата, представена от маг. фарм. Богдан Кирилов – изпълнителен директор, взеха участие във форум под мотото „Анатомия на иновациите в здравеопазването“, организиран от Forbes България, в панел „Иновации и добри практики в държавната администрация“, на който представиха достиженията на регулаторните органи в областта на дигитализацията и модерните технологии в лекарствената регулация.

20.04.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

24.03.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

20.03.2023 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ В УЕБ-ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Уважаеми заявители,
Считано от 20.03.2023 г. е осигурена технологична възможност за извършване на електронни плащания по заявени електронни административни услуги, за които се дължи държавна такса. Осъществената интеграция със Средата за електронни плащания (еПлащане) е реализирана чрез внедрен модул за електронно плащане - виртуален ПОС терминал в Уеб-портала на НСЦРЛП.
Осигурената възможност за електронно плащане и електронно връчване определя нивото на развитие на предоставяните администрaтивни услуги на НСЦРЛП на най-високото четвърто ниво на електронизация.

22.02.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

20.01.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

16.01.2023 Националният съвет, считано от месец януари 2023 година е пълноправен член на Групата на ръководителите на HTA Agencies Group (HAG). Основана през септември 2021 г., HAG е независима група от 32 европейски здравни агенции и институции, които работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на оценка на здравните технологии. Бързото разрастване на HAG е доказателство за желанието на ОЗТ институциите в цяла Европа да си сътрудничат в области от жизненоважен взаимен интерес. В процеса по прилагането на Регламент 2021/2282 за ОЗТ, Европейската комисия и всички членове остават непоколебими в ангажимента си да работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на ОЗТ.

22.12.2022 На 15 декември 2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета за оценка на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (Регламент за ОЗТ).

Регламентът за ОЗТ, и по-специално чл. 29 от него, предвижда създаването на Мрежа на заинтересованите страни (Stakeholder network), която ще подкрепя работата на Координационната група за ОЗТ и нейните подгрупи.

В Мрежата на заинтересованите страни ще могат да участват, както граждански организации, така и организации на заинтересовани страни, по-специално пациентски асоциации, потребителски организации, неправителствени организации в областта на здравеопазването, разработчици на здравни технологии, както и здравни специалисти, вкл. представители на научните среди. Целта на Stakeholder network е да бъде улеснен диалогът между всички заинтересовани субекти и Координационната група. С този механизъм се гарантира прозрачността и участието на заинтересовани страни в една от най-важните части на оценката на новите здравни технологии, а именно в клиничната им оценка, което ще позволи обществеността да изрази своята позиция още в един много ранен етап от оценката им.

На 12 декември 2022 г. Европейската комисия публикува Покана за заявяване на интерес за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/42515.

Пълната информация за изискванията, критериите и документите за участие са достъпни на следния линк: https://health.ec.europa.eu/consultations/call-applications-selection-members-health-technology-assessment-stakeholder-network_en.

Заинтересованите лица могат да подадат заявления до 17 часа (CET) на 17 февруари 2023 г. на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


14.12.2022 Националният съвет Ви информира, че в Google Play Store е налично мобилно приложение („MedicinePrice-Лекарства-цена“) за достъп до данни за лекарствени продукти. Мобилното приложение предоставя възможности за проверка на цена на лекарствен продукт по търговско наименование или по международно непатентно наименование (INN). Създадена е допълнителна възможност за сканиране на бар-кода (GTIN номер) от опаковката на лекарствения продукт чрез камерата на мобилното устройство, посредством което се извличат данните за даден лекарствен продукт. Възможността за сканиране на баркода от опаковката на лекарствения продукт към момента е въведена само за лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (заплащани с публични средства) и за които притежателите на разрешенията за употреба са изпълнили задължението си да въвеждат GTIN номер за съответния лекарствен продукт. Мобилното приложение използва в реално време актуални данни от базата данни, като дава възможност за информираност на гражданите за държавно регулираните пределени и максимални продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание. Към настоящият момент мобилното приложение се тества за операционна система Apple.