Новини

24.03.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

20.03.2023 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ В УЕБ-ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Уважаеми заявители,
Считано от 20.03.2023 г. е осигурена технологична възможност за извършване на електронни плащания по заявени електронни административни услуги, за които се дължи държавна такса. Осъществената интеграция със Средата за електронни плащания (еПлащане) е реализирана чрез внедрен модул за електронно плащане - виртуален ПОС терминал в Уеб-портала на НСЦРЛП.
Осигурената възможност за електронно плащане и електронно връчване определя нивото на развитие на предоставяните администрaтивни услуги на НСЦРЛП на най-високото четвърто ниво на електронизация.

22.02.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

20.01.2023 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

16.01.2023 Националният съвет, считано от месец януари 2023 година е пълноправен член на Групата на ръководителите на HTA Agencies Group (HAG). Основана през септември 2021 г., HAG е независима група от 32 европейски здравни агенции и институции, които работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на оценка на здравните технологии. Бързото разрастване на HAG е доказателство за желанието на ОЗТ институциите в цяла Европа да си сътрудничат в области от жизненоважен взаимен интерес. В процеса по прилагането на Регламент 2021/2282 за ОЗТ, Европейската комисия и всички членове остават непоколебими в ангажимента си да работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на ОЗТ.

22.12.2022 На 15 декември 2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета за оценка на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (Регламент за ОЗТ).

Регламентът за ОЗТ, и по-специално чл. 29 от него, предвижда създаването на Мрежа на заинтересованите страни (Stakeholder network), която ще подкрепя работата на Координационната група за ОЗТ и нейните подгрупи.

В Мрежата на заинтересованите страни ще могат да участват, както граждански организации, така и организации на заинтересовани страни, по-специално пациентски асоциации, потребителски организации, неправителствени организации в областта на здравеопазването, разработчици на здравни технологии, както и здравни специалисти, вкл. представители на научните среди. Целта на Stakeholder network е да бъде улеснен диалогът между всички заинтересовани субекти и Координационната група. С този механизъм се гарантира прозрачността и участието на заинтересовани страни в една от най-важните части на оценката на новите здравни технологии, а именно в клиничната им оценка, което ще позволи обществеността да изрази своята позиция още в един много ранен етап от оценката им.

На 12 декември 2022 г. Европейската комисия публикува Покана за заявяване на интерес за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/42515.

Пълната информация за изискванията, критериите и документите за участие са достъпни на следния линк: https://health.ec.europa.eu/consultations/call-applications-selection-members-health-technology-assessment-stakeholder-network_en.

Заинтересованите лица могат да подадат заявления до 17 часа (CET) на 17 февруари 2023 г. на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


14.12.2022 Националният съвет Ви информира, че в Google Play Store е налично мобилно приложение („MedicinePrice-Лекарства-цена“) за достъп до данни за лекарствени продукти. Мобилното приложение предоставя възможности за проверка на цена на лекарствен продукт по търговско наименование или по международно непатентно наименование (INN). Създадена е допълнителна възможност за сканиране на бар-кода (GTIN номер) от опаковката на лекарствения продукт чрез камерата на мобилното устройство, посредством което се извличат данните за даден лекарствен продукт. Възможността за сканиране на баркода от опаковката на лекарствения продукт към момента е въведена само за лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (заплащани с публични средства) и за които притежателите на разрешенията за употреба са изпълнили задължението си да въвеждат GTIN номер за съответния лекарствен продукт. Мобилното приложение използва в реално време актуални данни от базата данни, като дава възможност за информираност на гражданите за държавно регулираните пределени и максимални продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание. Към настоящият момент мобилното приложение се тества за операционна система Apple.