Новини

26.04.2024 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2024 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


10.04.2024 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти взе участие в Национален пациентски форум – 20 години грижа, организиран от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, който се проведе на 05.04.2024 г. Участието беше с презентация на тема: „Информацията за пациента – все по-достъпна“, представяйки внедреното мобилно приложение, което позволява бърз и безпрепятствен достъп до специализирана информация за лекарствените продукти, разрешени за продажба в Република България и техния статус.

 DSC 4233 scaled


26.03.2024 Имаме удоволствието да ви информираме, че Европейската комисия публикува на своя сайт, в секция „Ключови документи“, първите две методологични ръководства:
- Methodological Guidance for Quantitative Evidence Synthesis: Direct and Indirect Comparisons
- Practical Guidance for Quantitative Evidence Synthesis: Direct and Indirect Comparisons

Ръководствата са разработени в рамките на подгрупата „Разработване на методологични и процедурни насоки“ и одобрени от Координационната група за ОЗТ на 8 март 2024 г.

Ръководствата са изготвени въз основа на разработените от EUnetHTA21 и преминали през обществени консултации документи.

Двата документа са достъпни на следния линк:
https://health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/key-documents_en?f%5B0%5D=topic_topic%3A225&f%5B1%5D=topic_topic%3A226&f%5B2%5D=topic_topic%3A227&f%5B3%5D=topic_topic%3A228


11.03.2024 Европейската комисия публикува за обществени консултации първия акт за изпълнение относно Съвместната клинична оценка на лекарствените продукти. Актът включва подробни процедурни правила за провеждането на Съвместните клинични оценки, както и образците на досието, на доклада за Съвместна клинична оценка и на резюмето на доклада за Съвместна клинична оценка. Актът за изпълнение относно Съвместната клинична оценка на лекарствените продукти може да намерите тук:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13708-Health-technology-assessment-joint-clinical-assessments-of-medicinal-products_en като в срок до 2 април 2024 г. може да направите коментари и предложения по него.


12.02.2024 Преустановяване на публикуването на списък на лекарствените продукти, за които следва да се подава заявление за поддържане на реимбурсен статус, не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок, съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.


25.01.2024 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 29.02.2024 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)