Кариери

22.11.2021 Обявление за провеждане на подбор за участие в стипендиантска програма


30.07.2021 Класиране на кандидатите за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Аналитични дейности и контрол“ в НСЦРЛП, след конкурс, проведен на 30.07.2021 г.

29.07.2021 Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „Старши експерт" в дирекция „Аналитични дейности и контрол“

22.07.2021 Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса за длъжността „старши експерт” в дирекция „Аналитични дейности и контрол“

05.07.2021 Конкурс за длъжността "старши експерт" в дирекция "Аналитични дейности и контрол"


19.05.2021 Конкурс за длъжността "старши експерт"-магистър фармацевт в дирекция "Аналитични дейности и контрол" - прекратен поради липса на кандидати


18.06.2021 Класиране на кандидатите за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Аналитични дейности и контрол“ в НСЦРЛП, след конкурс, проведен на 14.06.2021 г.

11.06.2021 Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „Старши експерт" в дирекция „Аналитични дейности и контрол“

04.06.2021 Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса за длъжността „старши експерт” в дирекция „Аналитични дейности и контрол“

18.05.2021 Конкурс за длъжността "старши експерт" в дирекция "Аналитични дейности и контрол"


19.04.2021 Класиране на кандидатите за длъжността „Системен администратор, I степен“ в дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“ в НСЦРЛП, след конкурс, проведен на 16.04.2021 г.

15.04.2021 Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Конкурс за длъжността „Системен администратор, І степен” в Дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“

01.04.2021 Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса за длъжността „Системен администратор, I степен” в дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“

19.03.2021 Конкурс за длъжността „Системен администратор, I степен” в дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“


15.03.2021 Конкурс за длъжността "старши експерт" в дирекция "Аналитични дейности и контрол" - прекратен поради липса на кандидати


05.03.2021 Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии“

01.03.2021 Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса-младши експерт ОЗТ

11.02.2021 Конкурс за длъжността младши експерт в отдел ОЗТ на дирекция УРОЗТ

 


Обявите са публикувани в Интегрираната информационна система на държавната администрация на следния линк: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/1402