Кариери

19.08.19 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса Главен юрисконсулт в дирекция АПОФД

 

19.08.19 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса Главен експерт в дирекция АДК

 

19.08.19 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса Главен експерт в дирекция АДК

 

02.08.2019 г. Конкурс за длъжността главен юрисконсулт в дирекция Административно-правно обслужване и финансови дейности

 

02.08.2019 г. Конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция АДК

 

02.08.2019 г. Конкурс за длъжността главен експерт в Дирекция АДК

 

11.07.19 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса Младши експерт в отдел "Оценка на здравните технологии"

 

01.07.19 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса Главен експерт в отдел "Оценка на здравните технологии"

 

24.06.2019 г. - Конкурс за длъжността младши експерт в отдел Оценка на здравните технологии

 

13.06.2019 г. Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Оценка на здравните технологии“

 

10.05.19 г. Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса директор УРОЗТ

 

03.05.2019 Обявен подбор на кандидати за 1 (една) щатна бройка за длъжността Началник отдел в дирекция “Управление на режимите и оценка на здравните технологии“. Обявата е публикувана в Портала за мобилност в държавната администрация.

 

23.04.2019 г. - Конкурс за длъжността директор на дирекция Управление на режимите и оценка на здравните технологи

 

Обявите са публикувани в Интегрираната информационна система на държавната администрация на следния линк: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/1402