Кариери

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти участва в Програмата за студентски стажове в държавната администрация. Целта на програмата е да осигури практическия опит, знанията и уменията, които да допълнят теоретичното обучение на студента. Обявени са позиции са стажанти в отдел „Оценка на здравните технологии“ и в отдел „Управление на режимите“. Срокът за кандидатстване е 09.05.2024 г.
Повече информация може да намерите тук:

https://jobs.government.bg/PJobs/practiceExtView.jsf?idObj=1295

https://jobs.government.bg/PJobs/practiceExtView.jsf?idObj=1294


Обявите са публикувани в Интегрираната информационна система на държавната администрация на следния линк: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/1402