Кариери

15.04.2021 Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността Конкурс за длъжността „Системен администратор, І степен” в Дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“

01.04.2021 Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса за длъжността „Системен администратор, I степен” в дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“

19.03.2021 Конкурс за длъжността „Системен администратор, I степен” в дирекция „Административно-правно обслужване и финансови дейности“

 

15.03.2021 Конкурс за длъжността "старши експерт" в дирекция "Аналитични дейности и контрол"

 

05.03.2021 Обявяване на система за определяне на резултатите от конкурса за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на здравните технологии“, дирекция „Управление на режимите и оценка на здравните технологии“

01.03.2021 Списък с допуснати и недопуснати кандидати за конкурса-младши експерт ОЗТ

11.02.2021 Конкурс за длъжността младши експерт в отдел ОЗТ на дирекция УРОЗТ

 


Обявите са публикувани в Интегрираната информационна система на държавната администрация на следния линк: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/1402