Важни съобщения от 2022 г.

22.12.2022 На 15 декември 2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета за оценка на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (Регламент за ОЗТ).

Регламентът за ОЗТ, и по-специално чл. 29 от него, предвижда създаването на Мрежа на заинтересованите страни (Stakeholder network), която ще подкрепя работата на Координационната група за ОЗТ и нейните подгрупи.

В Мрежата на заинтересованите страни ще могат да участват, както граждански организации, така и организации на заинтересовани страни, по-специално пациентски асоциации, потребителски организации, неправителствени организации в областта на здравеопазването, разработчици на здравни технологии, както и здравни специалисти, вкл. представители на научните среди. Целта на Stakeholder network е да бъде улеснен диалогът между всички заинтересовани субекти и Координационната група. С този механизъм се гарантира прозрачността и участието на заинтересовани страни в една от най-важните части на оценката на новите здравни технологии, а именно в клиничната им оценка, което ще позволи обществеността да изрази своята позиция още в един много ранен етап от оценката им.

На 12 декември 2022 г. Европейската комисия публикува Покана за заявяване на интерес за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/42515.

Пълната информация за изискванията, критериите и документите за участие са достъпни на следния линк: https://health.ec.europa.eu/consultations/call-applications-selection-members-health-technology-assessment-stakeholder-network_en.

Заинтересованите лица могат да подадат заявления до 17 часа (CETна 17 февруари 2023 г. на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


16.12.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.01.2023 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

14.12.2022 Националният съвет Ви информира, че в Google Play Store е налично мобилно приложение („MedicinePrice-Лекарства-цена“) за достъп до данни за лекарствени продукти. Мобилното приложение предоставя възможности за проверка на цена на лекарствен продукт по търговско наименование или по международно непатентно наименование (INN). Създадена е допълнителна възможност за сканиране на бар-кода (GTIN номер) от опаковката на лекарствения продукт чрез камерата на мобилното устройство, посредством което се извличат данните за даден лекарствен продукт. Възможността за сканиране на баркода от опаковката на лекарствения продукт към момента е въведена само за лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (заплащани с публични средства) и за които притежателите на разрешенията за употреба са изпълнили задължението си да въвеждат GTIN номер за съответния лекарствен продукт. Мобилното приложение използва в реално време актуални данни от базата данни, като дава възможност за информираност на гражданите за държавно регулираните пределени и максимални продажни цени на лекарствените продукти отпускани без лекарско предписание. Към настоящият момент мобилното приложение се тества за операционна система Apple.

07.12.2022 В периода 4-6 декември 2022 г. в гр. Пловдив се проведе работна дискусия на тема: „Взаимодействие на НСЦРЛП с Комисия по прозрачност“„Практическо прилагане на внедрените нови функционалности в надградената информационната система на НСЦРЛП. Мобилно приложение за достъп до данни за лекарствени продукти“. По време на дискусията бяха представени внедрения Регистър на националните номера за идентификация на лекарствените продукти, внедреното мобилното приложение и новите функционалности на Информационната система на НСЦРЛП. В дискусията участие взеха председателят, членовете и администрацията на НСЦРЛП, представители на ръководството на Изпълнителна агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването, както и ръководителят и екипът на „Сирма Солюшънс“ – изпълнител на проекта.

01.12.2022 Във връзка с кандидатура на Грузия за членство в Европейския съюз, на 29.11.2022 г. в Националния съвет се проведе среща с представители на Министерството на здравеопазването на Грузия и Агенцията за регулиране на цените в Грузия, с цел подобряване на ценовата политика на фармацевтичния пазар в Грузия и запознаване с българския опит в тази област, споделяне на опит в събирането на информация за цените на лекарствените продукти, механизмите за контрол и наблюдение на цените – протичане на процеса на административно и правно ниво и наличието на опит при въвеждането и използването на ИТ технологии.
На срещата бяха обсъдени следните теми:
•   Технически капацитет за събиране и изчисляване на референтни цени;
•   Процес на изчисляване на надбавка на дребно;
•   Администриране на политиката за контрол и наблюдение на нарушаването на правилата от индустрията;
•   Информация за системата за вътрешно референтно ценообразуване и нейното въздействие върху разходите за лекарства;
•   Исторически познания и  споделяне на рисковете и пазарните реакции.
 

24.11.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.12.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.10.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.11.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


24.10.2022 – С решение № 795 от 20.10.2022 г. на Министерския съвет е освободен проф. Илко Гетов, дф като председател на НСЦРЛП и на негово място е избрана чл.-кор. проф. Мила Власковска, дмн.


19.09.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.10.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.08.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.09.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.07.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.08.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


проф. Н. Данчев

На 17 юли 2022 г. след тежко боледуване почина проф. д-р Николай Данчев, дм – председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в периода септември 2014 – май 2022 г.

Поклон пред паметта му!
Националният съвет изказва съболезнования на семейството и близките на проф. Николай Данчев.


Днес, 7 юли 2022, четвъртък се проведе юбилейното заседание №500 на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
На заседанието присъстваха като гости проф. Асена Сербезова, дф - министър на здравеопазването и доц. д-р Любомир Бакаливанов, дм - зам.-министър на здравеопазването.
Гостите бяха запознати с постиженията и проблемите в работата на Съвета и администрацията му, дадоха своята висока оценка и пожелаха професионална, отговорна и високо експертна работа и в бъдеще, при провеждането на лекарствената политика в областта на ценообразуването, реимбурсирането и оценката на здравни технологии за лекарствените продукти в България.


30.06.2022 Участие на Националния съвет в XIV Международна научна конференция на тема: „Е-управление и е-комуникации“ и „Мениджмънт и управление“, в рамките на „Дни на науката-2022 на ТУ-София“


27.06.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.07.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


10.06.2022 - Информираме Ви, че в Държавен вестник, брой 43 от 10.06.2022 г. е обнародвана поправка в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология, с която е извършено допълнение в раздел 7 „Карцином на бял дроб“, в т. 7.1.4. „Първа линия имунотерапия“. С поправката е добавен следния текст: „Pembrolizumab като монотерапия – 200 mg I.V. на всеки 3 седмици или 400 mg I.V. на всеки 6 седмици приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути, ден 1 (първа линия на метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC) при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1 с ≥ 50% пропорционален скор на туморa (tumour proportion score, TPS), без EGFR или ALK положителни туморни мутации). Продължава до прогресия или неприемлива токсичност. При клинично стабилни пациенти с първоначални данни за прогресия на заболяването е препоръчително лечението да продължи, докато прогресията на заболяването не се потвърди.“

За улеснение при прегледа на ръководството, на интернет страницата на НСЦРЛП, в меню „Фармако-терапевтични ръководства“, подменю „Наредби за промяна на фармако-терапевтични ръководства“, фармако-терапевтичното ръководство по медицинска онкология е публикувано в цялост, заедно с поправката.


02.06.2022 – С решение № 362 от 01.06.2022 г. на Министерския съвет е освободен проф. Николай Данчев, дм като председател на НСЦРЛП и на негово място е избран проф. Илко Гетов, дф.


23.05.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.06.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


26.04.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.05.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


17.03.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 30.04.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


22.02.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 31.03.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)


25.01.2022 г. Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и не по-късно от три месеца преди изтичането на тригодишния срок (до 28.02.2022 г.), съгласно чл. 57б, ал. 1 от Наредбата, във връзка с влизането в сила от 1 декември 2015 г. на измененията и допълненията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)