Работно Време на Център за административно обслужване

Предоставя информация, връчва решения и приема заявления за предоставяне на административни услуги от 09:00 до 17:30 часа, без прекъсване

Националният съвет определя приемно време по актуални въпроси на заявителите на административни процедури, свързани с ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти - всяка сряда от 14:00 до 16:00 часа.

Срещите ще се провеждат в сградата на НЦОЗА, в зала 14, ет. 11, след предварително заявяване на темите и въпросите за обсъжадне на email:

office@ ncpr.bg