Анкетна Карта за удовлетвореността на потребителите

С настоящата анкета проучваме удовлетвореността на физическите и юридическите лица от административното обслужване, предоставяно от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП). Целта на проучването е осигуряване на по-добро, по-достъпно и ефикасно административно обслужване.
Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на НСЦРЛП в обобщена форма.

 

Попълнете нашата Анкетна карта за да подобрим качеството на нашето обслужване.