Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти получи отличие за най-добър европейски обществен проект

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти получи отличие в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EIPA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019). Проектът „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ бе отличен като най-добра практика в категорията „Европейски/Национален проект“.

На 4 ноември 2019 г. отличените проекти за най-добра практика в публичния сектор бяха наградени на тържествена церемония на високо равнище, която се проведе в Кметството на гр. Маастрихт, под патронажа на заместник-кметицата на гр. Маастрихт - г-жа Вивиян Хейнен, която връчи наградите на отличените институции, съвместно с проф. д-р Марга Прьол, генерален директор на Европейския институт по публична администрация (EIPA).

EPSA2019 има за цел да отличи проектите на публичните администрации, които показват как публичният сектор ефективно реагира на основните предизвикателства в предоставянето на обществени услуги и разработване на политики за посрещане на все по-сложните и трудни за решаване въпроси, пред които е изправен публичният сектор в Европа.

1   2


 

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е отличен за най-добър европейски обществен проект

Националният съвет получи отличие в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EIPA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019). Проектът „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ бе отличен като най-добра практика в категорията „Европейски/Национален проект“.
Конкурсът се провежда на всеки две години, като за настоящия (EPSA2019) бяха подадени над 160 кандидатури за проекти от 28 различни държави в 3 различни категории („Европейско/Национално ниво“; „Регионално ниво“ и „Местно ниво“), които представят решения, ориентирани към гражданите и бизнеса, с цел по-устойчиви европейски администрации. Одобрените за участие проекти бяха оценявани от международно жури, съставено от академични представители и експерти от частния и публичния сектор.
Отличието за най-добра практика нарежда Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти сред отличени институции, като: Министерство на вътрешните работи на Люксембург; Министерство на финансите на Австрия; Министерство на вътрешните работи на Холандия; Върховния съд на Словения; Федерално бюро за борба с корупцията на Австрия; Агенция за административна модернизация на Португалия; Централното статистическо бюро на Холандия; Администрация за въздушна навигация на Люксембург; Съюз на търговските, промишлени, занаятчийски и селскостопански камари на Италия.
Отличените проекти за най-добра практика в съответните категории ще бъдат наградени на официална церемония на високо равнище, която ще се проведе в началото на м. ноември 2019 г. в кметството на гр. Маастрихт, Холандия. Церемонията се провежда под патронажа на кметицата на гр. Маастрихт г-жа Annemarie Penn-te Strake, която лично ще връчи наградите на отличените институции.
Повече за конкурса можете да видите ТУК


 

Кандидатура на НСЦРЛП в европейски конкурс на Европейския институт по публична администрация

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти представи своята кандидатура с проект „Национална информационна система за ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените продукти в Република България“ в конкурса на Европейския институт по публична администрация (EPSA) за най-добър европейски обществен проект (European Public Sector Award - EPSA2019).

Кандидатурата на Националния съвет за най-добра практика в категорията „Национален/Европейски проект“ бе одобрена и допусната до етап оценяване от външни и независими експерти.

Основната тема тази година е „Нови решения на комплексни предизвикателства – Устойчив публичен сектор, ориентиран към гражданите и подготвен за бъдещето“. Под този надслов EPSA 2019 се стреми да покаже и възнагради онези практики, които предлагат нови решения в областта на публичните услуги и разработването на политики за решаване на комплексните предизвикателства, пред които е изправен публичният сектор в Европа - демографските промени, изменението на климата, технологичната трансформация, киберсигурността и други.

От създаването си конкурсът за най-добър европейски обществен проект (EPSA) е получил, оценил и разпространил повече от 1200 публични практики от 39 европейски страни и институции. Тези случаи представляват богата база данни с ценен опит в услуга на всички европейски публични администрации.

Конкурсът се провежда на всеки две години, като за настоящия (EPSA2019) са подадени над 160 апликационнни форми за проекти от 28 различни държави, които представят решения, ориентирани към гражданите и бизнеса, с цел по-устойчиви европейски администрации.

Повече за конкурса, неговите история, цели и философия вижте ТУК.
Как се оценяват проектите можете да видите ТУК.