Сканиране на хоризонта (Horizon scanning) - Уведомления по чл. 7а, ал. 2