Проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти с ново Международно непатентно наименование

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 1 „Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване“ на Позитивния лекарствен списък за 2019г.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък за 2019г.

 

Списък на лекарствените продукти с ограничение в предписването, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък за 2019г.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 1 „Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване“ на Позитивния лекарствен списък за 2018г.

 

Списък на лекарствените продукти, подлежащи на проследяване на ефекта от терапията, включени в Приложение 2 „Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения“ на Позитивния лекарствен списък за 2018г.