Регламент (ЕС) 2021/2282 за ОЗТ

20.09.2023 На 18 септември в Атина, Гърция, се проведе международно събитие на тема: „От теория към практика: Прилагане на регламента на ЕС за оценка на здравните технологии“, организирана в партньорство с: Министерството на здравеопазването на Гърция, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, България, Министерство на здравеопазването, Република Кипър и Национална агенция по лекарствата и медицинските изделия, Румъния. На събитието присъстваха ключови заинтересовани страни - лекари, пациенти и пациентски организации, преподаватели от научните среди и представители на индустрията. Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се включи в панелната дискусия на тема „Национални перспективи – очаквания, възможности и предизвикателства“, където заедно с представители на държавите-съорганизатори обсъдиха подготовката на националните системи и предстоящите предизвикателства за успешното прилагане на Регламента на ЕС за оценка на здравните технологии.

reglament-photo.png


18.7.2023 До всички заинтересовани страни: Предстоящо международно събитие на тема: „От теория към практика: Прилагане на регламента на ЕС за оценка на здравните технологии“
Генерална дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" при Европейската комисия и Групата на ръководителите на агенциите за ОЗТ (HAG), съвместно с националните агенции за ОЗТ на ДЧ ще организират в ДЧ от ЕС поредица от регионални информационни събития през 2023 г. и 2024 г., които ще са посветени на прилагането на Регламента на Европейския съюз за оценка на здравните технологии (ОЗТ).

На 18 септември 2023 г. от 9:00 до 12:30 ч. в Атина, Гърция ще се проведе второто от общо 7 информационни събития.
На едно място ще присъстват представители на ключови заинтересовани страни от Гърция, България, Кипър и Румъния.
Работен език на събитието е английски.
Събитието ще се проведе в хибриден вариант като всеки заинтересован може да се регистрира тук https://health.ec.europa.eu/events/theory-practice-implementing-eu-health-technology-assessment-regulation-2023-09-18_en и да участва он-лайн.

Събитието се организира в партньорство с:
Министерството на здравеопазването на Гърция
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, България
Министерство на здравеопазването, Република Кипър
Национална агенция по лекарствата и медицинските изделия, Румъния“


Презентация, представена на Научно-приложна конференция с основни аспекти: „Въведение в процеса по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2282 за Оценка на здравните технологии. Готовност за имплементиране и стратегически насоки”.


НСЦРЛП е пълноправен член на HAG

16.01.2023 Националният съвет, считано от месец януари 2023 година е пълноправен член на Групата на ръководителите на HTA Agencies Group (HAG). Основана през септември 2021 г., HAG е независима група от 32 европейски здравни агенции и институции, които работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на оценка на здравните технологии. Бързото разрастване на HAG е доказателство за желанието на ОЗТ институциите в цяла Европа да си сътрудничат в области от жизненоважен взаимен интерес. В процеса по прилагането на Регламент 2021/2282 за ОЗТ, Европейската комисия и всички членове остават непоколебими в ангажимента си да работят заедно за развитието на стратегическото сътрудничество в областта на ОЗТ.


Публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282

22.12.2022 На 15 декември 2021 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета за оценка на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (Регламент за ОЗТ).

Регламентът за ОЗТ, и по-специално чл. 29 от него, предвижда създаването на Мрежа на заинтересованите страни (Stakeholder network), която ще подкрепя работата на Координационната група за ОЗТ и нейните подгрупи.

В Мрежата на заинтересованите страни ще могат да участват, както граждански организации, така и организации на заинтересовани страни, по-специално пациентски асоциации, потребителски организации, неправителствени организации в областта на здравеопазването, разработчици на здравни технологии, както и здравни специалисти, вкл. представители на научните среди. Целта на Stakeholder network е да бъде улеснен диалогът между всички заинтересовани субекти и Координационната група. С този механизъм се гарантира прозрачността и участието на заинтересовани страни в една от най-важните части на оценката на новите здравни технологии, а именно в клиничната им оценка, което ще позволи обществеността да изрази своята позиция още в един много ранен етап от оценката им.


Покана за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни

На 12 декември 2022 г. Европейската комисия публикува Покана за заявяване на интерес за присъединяване към Мрежата на заинтересованите страни на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-archives/42515.

Пълната информация за изискванията, критериите и документите за участие са достъпни на следния линк: https://health.ec.europa.eu/consultations/call-applications-selection-members-health-technology-assessment-stakeholder-network_en.

Заинтересованите лица могат да подадат заявления до 17 часа (CET) на 17 февруари 2023 г. на следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..