May 30, 2014, in hotel Festa, Sofia a seminar on the topic “The Updated Framework of the Clinical Trials in the EU, Pricing and Reimbursement in the EU, Health Technology Assessment” was held. Organised by the Bulgarian Association of Drug Information, kindly supported by the Medical University, Sofia, Faculty of Pharmacy and Faculty of Public Health.

The presentation of the President of the National Council - Prof. Benisheva can be found HERE.

See the programme of the event HERE.


On 5 December 2013 Assoc. Prof. Assena Stoimenova, member of the National Council, took part in the Nineth National Innovation Forum "Innovations and Sectoral Competitiveness". Participation with presentation in this forum took: Mrs. Marcie B. Ries, Ambassador of the USA to Bulgaria; Dr. Raed Araft, State Secretary, MoH, Romania; Dr. Mikos Soczka, MoH, Hungary; Mr. Dragomir Stoynev, Minister of Economy and Enerby, Bulgaria; Dr. Tsvetan Raychinov, President of the Bulgarian Physicians Union; representatives of the executive power, academia and specialists, representatives of business and NGOs. 

Details of the participating guest lecturers read HERE.

The following topics of the programme were of particular interest:

"Innovations in drug policy: Differential pricing and flexible models for balanced budget impact "
"Innovations in drug policy: Access to treatment and financial aspects of the access for treatment".

See the programme of the event HERE.  


On 6 December 2013, members and experts of the administration of the National Council took part as lecturers and guests in Module “Prices and Reimbursement of Medicinal Products” within the pharmaceutical regulation courses conducted by the Bulgarian Association of Drug Information.

The event was carried out with the participation of Bulgarian and foreign lecturers.

Venue:
National Cetre for Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Small Auditorium
26, Yanko Sakazov Blvd, Sofia 1504

See the programme of Module V HERE.

Hereby we submit for your attention the presentation of Assoc. Prof. Alexandra Savova and Assoc. Prof Assema Stoimenova, members of the National Council:

Stoimenova Savova 06.12.2013

For more information, pleace follow this link:   http://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8


На 28-29 Ноември 2013 г. бе организирана среща на ISPOR Bulgaria под патронажа на д-р Нигяр Джафер - председател на Парламентарната комисия по здравеопазване към 42-то Народно събрание. На събитието участие взе проф. Т. Бенишева - председател и членовете на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
Събитието включва кръгла маса, която се проведе на 28.11. 2013 г. и среща на ISPOR Bulgaria, която се проведе на 28-29.11.2013 г. на
тема: "Оценка на здравните технологии" 3 -ти модул

Разгледайте програмата за събитието от ТУК, а поканата изтеглете от ТУК.


На 14 ноември 2013 г. се проведе Конференция на тема: „Рационалната лекарствена политика – гаранция за подобряване на достъпа на пациентите до медикаменти“ в зала Изток на Народното събрание. Събитието бе организирано от Българска генерична фармацевтични асоциация под патронажа на Комисията по здравеопазването към 42-то Народно събрание и Министерство на здравеопазването. Основен лектор беше г-н Ейдриан ван ден Ховен – генерален директор на Европейската генерична асоциация, базирана в Брюксел. На конференцията проф. Татяна Бенишев – Председател на Националния съвет изнесе презентация на тема: „Развитие на рационална регулаторна среда и ценова политика в България“. Представяме Ви от събитието събрани журналистически коментари и новини.

Prezetation.Benisheva


На 15 октомври 2013 г. се проведе форум на тема "Иновации в здравеопазването", "Предизвикателства и възможности в сектора на здравната грижа и здравният мениджмънт" под патронажа на д-р Таня Андреева - министър на здравеопазването.

В събитието участие взе проф. Бенишева - председател на НСЦРЛП с презентация на тема "Интеграция на ценообразуването и реимбурсацията на лекарствени продукти в системата на електронното здравеопазване".

Inovacii


На 12 октомври 2013 г., в Боровец се проведе III Национален конгрес на пациентските организации, на който участие взе г-жа Мери Пейчева - главен секретар и д-р Росица Василева - директор на дирекция "Аналитични дейности и контрол" към НСЦРЛП с презентация на тема "Compassionate use – милосърдна употреба".

Милосърдната употреба е възможност за лечение, която позволява използването на неразрешен за употреба лекарствен продукт.

Програмите за милосърдна употреба са за пациентите в Европейския съюз (ЕС), които имат заболяване, за което не съществува разрешена задоволителна терапия или не могат да участват в клинично изпитване.

Програма, която предоставя Улеснен достъп на пациентите до нови възможности за лечение, които се разработват в момента.

secretar