Телефон: +3592 89 53 102
 • Slider-1-ncpr
 • Slider-3-ncpr
 • Slider-2-ncpr
 • Slider-4-ncpr

 • 27.09.2016 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от...
  Повече

 • 10.02.2016 г. Уважаеми заявители,Националният съвет Ви уведомява относно изискването при регистриране чрез Портала за електронни административни услуги към заявлението, да прилагате изискуемите декларации...

  Повече


 • 02.09.2016 г. Националният съвет Ви уведомява, че с актуализацията на публичните регистри от 02.09.2016 г. се въвежда отделно обособено приложение, неразделна част от Приложение...

  Повече


 • 01. 09. 2016 Националният съвет публикува списък на лекарствените продукти, за които следва да се подаде заявление за поддържане на реимбурсен статус не по-рано от четири месеца и...

  Повече
 • Електронни административни услуги
 • Съобщения по Чл. 61 ал. 3 от АПК

Вход към портала за електронни административни услуги

image

 


Вход

Виж Тук

image

Съобщения по Чл. 61 ал. 3 от АПК 


Повече

  

2Banner-MZ-OP 728x90px