Телефон: +3592 89 53 102
 • Slider-1-ncpr
 • Slider-3-ncpr
 • Slider-2-ncpr
 • Slider-4-ncpr

 • 03.06.2015 г. Във връзка със задължението на лечебните заведения с държавно и общинско участие да предоставят пълна информация на НСЦРЛП относно заплатените лекарствени продукти...
  Повече

 • Указания по прилагането на чл. 43 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.)

  Повече


 • 24.02.2014 г. Спазване на срокове за подаване на декларации, съгласно чл. 43, ал. 1 от НУПРРЦЛП...

  Повече


 • 02.09.2016 г. Националният съвет Ви уведомява, че с актуализацията на публичните регистри от 02.09.2016 г...

  Повече
 • Електронни административни услуги
 • Съобщения по Чл. 61 ал. 3 от АПК

Вход към портала за електронни административни услуги

image

 


Вход

Виж Тук

image

Съобщения по Чл. 61 ал. 3 от АПК 


Повече

  

2Banner-MZ-OP 728x90px